به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند از مورخه 19 الی 22 بهمن  1395 درشهر کابل - افغانستان نمایشگاه تخصصی - بین المللی لوازم خانگی برگزار خواهد شد در صورت تمایل به مشارکت در این نمایشگاه با اتحادیه تماس حاصل فرمایند.