با حضور رئیس اتحادیه لوازم خانگی تبریز؛ فروشگاه بزرگ شهر مبل و جهیزیه تهران در تبریز افتتاح و شروع به کار کرد637151511715321721.