به اطلاع کلیه همکاران صنف فروشندگان لوازم خانگی میرساند طبق دستور العمل اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی با عنایت به اینکه استفاده از عناوین و اصطلاحات بیگانه بر سر درب مغازه ها منع قانونی داشته و واحدهای صنفی مجاز به استفاده از اسامی و اصطلاحات خارجی نمی باشند لذا توصیه می گردد از نصب اسامی با مشخصه های اعلام گردیده خودداری فرمائید. روابط عمومی اتحادیه لوازم خانگی تبریز